KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
NOORDERBEGRAAFPLAATS HILVERSUM
W.M. DUDOK, 1927-1930, Laan 1940-1945 2, Hilversum
Noorderbegraafplaats Hilversum / Noorder cemetery Hilversum ( W.M. Dudok )
© 1998 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Willem Marinus Dudok

RESTAURATEUR:
EGM
Yvonne van der Pluijm

GEBOUWTYPE:
Begraafplaatsen

STAAT:
Y.P.J. van der Pluijm (EGM) (rest. 1994-1996)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Dudok in Hilversum
Begraafplaats De Zuiderhof

Als directeur Publieke Werken (1915-1928) en gemeentearchitect van Hilversum (1928-1954) heeft Willem Marinus Dudok een groot stempel gedrukt op de architectonische en stedenbouwkundige verschijningsvorm van deze stad. Het meest duidelijk komt dit natuurlijk tot uiting in het monumentale beeldbepalende raadhuis dat bijna tot symbool van de stad is uitgegroeid. Maar met de vele woningbouwprojecten, schoolgebouwen en andere gemeentelijke gebouwen heeft hij een veel structurelere invloed gehad.
Tot de weinige gebouwen in een zakelijk modernistisch idioom behoren deze Noorderbegraafplaats en het Paviljoen Wildschut (1936). Op deze niet landschappelijke, maar streng geordende begraafplaats met witgestuct, abstract entreepaviljoen/beheerderswoning ligt de architect zelf begraven.