KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STATION AMSTERDAM BIJLMER ARENA
N. GRIMSHAW, ARCADIS, 1997-2007, Hoekenrode, Amsterdam Zuidoost
Station Amsterdam Bijlmer Arena / Station Amsterdam Bijlmer Arena ( N. Grimshaw, Arcadis )
© 2008 Rook & Nagelkerke

PROJECTARCHITECT:
Jan van Belkum

ARCHITECT(ENBUREAU):
Arcadis
Nicholas Grimshaw

PROJECTARCHITECT:
Neven Sidor

GEBOUWTYPE:
Verkeersgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Arenagebied

Het oude station Bijlmer was haaks op de spoorlijn georiënteerd. Bij de herstructurering en uitbreiding is de diagonale lijn van de Arena Boulevard in het station doorgetrokken. Verder is de daglichttoetreding sterk verbeterd en is de aansluiting op de nieuwe ontwikkelingen aan de noordzijde verbeterd. Hoe nodig deze verbeteringen op de begane grond ook waren, echt spectaculair wordt het nieuwe station op het perronniveau. De organisch vormgegeven stationskap rust op golvende stalen driehoeksliggers in de langsrichting. Van daaruit steken stalen vinnen, die het deels houten, deels als glaskap uitgevoerde dak dragen. Ter plaatse van de diagonale onderdoorgang schuiven de dakdelen als ijsschotsen over elkaar heen. Op deze plaats is ook een lange videstrook aangebracht, zodat de volledige hoogte van het station ook vanuit de hal is te ervaren.