KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
VERKEERSPOST RIJKSWATERSTAAT
KARELSE VAN DER MEER, 1997-2002, Winselingseweg (westelijk eindpunt), Nijmegen
Verkeerspost Rijkswaterstaat / Traffic Control Post Rijkswaterstaat ( Karelse Van der Meer )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Zwarte Hond, de

PROJECTARCHITECT:
Tjeerd Jellema
Jurjen van der Meer

GEBOUWTYPE:
Verkeersgebouwen

Deze verkeerspost voor het scheepvaartverkeer is buitendijks gesitueerd op de kruising van de Waal en het Maas-Waalkanaal. Het ellipsvormige gebouw van drie verdiepingen is op een betonnen sokkel geplaatst en door middel van een lange loopbrug met windbeschermende wanden met de oever verbonden. Deze loopbrug splitst zich halverwege in een oplopende brug naar de windvrije entree en de controlekamer en in een aflopende brug naar de technische ruimtes. Een langgerekte horizontale snede in de met titaniumplaten beklede gevel biedt vanaf de controleruimte uitzicht op het waterverkeer. De bovenverdieping bestaat uit een beschut dakterras en kantoren met smalle kijkspleten in de gevel.