KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
HOOGWATERVRIJE STEIGER
A.G.M. CROONEN, 1986-1990, Waalkade/Dommelstraat, Nijmegen
Hoogwatervrije steiger / High Water Landing Stage ( A.G.M. Croonen )
© 1992 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Antoon Croonen

CONSTRUCTEUR:
ABT

GEBOUWTYPE:
Hotels, cafés, restaurants

Deze steiger is gebouwd om passagiersschepen tijdens de sporadische hoogwaterstanden te kunnen laten afmeren. Een haaks omgezet stalen ruimtevakwerk is de constructieve basis van twee kleine, prismatische gebouwtjes aan het begin van de steiger. Hierin zijn de havenmeester en een koffieshop ondergebracht. De luchtige, aan havenkranen refererende architectuur van de steigergebouwtjes staat in groot contrast met de zware, op de historische binnenstad aansluitende architectuur van het eveneens door Croonen ontworpen horecapand aan het eind van de steiger.