KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
RESTAURANT OLD DUTCH
J.A. LELIEVELDT, -1940, Rochussenstraat 20, Rotterdam
Restaurant Old Dutch / Restaurant Old Dutch ( J.A. Lelieveldt )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jan Lelieveldt

GEBOUWTYPE:
Hotels, cafés, restaurants

Door het bombardement was een groot deel van het winkelgebied verloren gegaan. Om de ergste nood te lenigen werden in 1940 in hoog tempo enkele noodwinkelcomplexen gebouwd. De winkels hadden een betonnen plaat als fundering en witgepleisterde wanden van uit het puin afkomstige bakstenen. De door verschillende architecten ontworpen laagbouwwinkels zijn gerealiseerd in een zwierige stijl. Ter plekke van het huidige NAi lag een groot winkelcentrum, dat zich uitstrekte tot de kop van de Nieuwe Binnenweg. Het laatste gedeelte werd begin jaren tachtig gesloopt voor de Boogjes, zodat het enige nog resterende noodwinkelgebouw het restaurant Old Dutch is. De oud-Hollandse sfeer van de vooroorlogse bodega keerde terug in de cottage-architectuur van het gebouwtje.