KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW BETONDORP
DIVERSE ARCHITECTEN, 1921-1928, Duivendrechtselaan, Onderlangs, Middenweg, Zaaiersweg, Amsterdam
Woningbouw Betondorp / Housing Betondorp ( Diverse architecten )
Graanstraat  © 2006 Rook & Nagelkerke
Als in het begin van de jaren twintig de woningnood in Amsterdam tot een tekort van 20.000 eenheden is gestegen, schrijft de Gemeente in de persoon van de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, ir. A. Keppler, een prijsvraag uit voor geprefabriceerde woningtypes die in het landelijk gebied Watergraafsmeer gebouwd moeten worden. De tien uiteindelijke winnaars gebruiken acht verschillende systemen die alle gebaseerd zijn op het gebruik van beton. Hieraan dankt de wijk zijn meer gebruikelijke naam: Betondorp. De systemen maken ofwel gebruik van gestandaardiseerde bekistingen, of van geprefabriceerde wandelementen, of van betonblokken. Tussen 1923 en 1928 zijn 900 woningen gebouwd. Het stedenbouwkundig plan en de bebouwing rond het centrale plein, de Brink, zijn van architect D. Greiner. Rond de Brink bevinden zich enige grotere woningen, winkels, een bibliotheek en een verenigingsgebouw. Een tweede opmerkelijk project vormen de woningen aan de Schoovenstraat en de Graanstraat van J.B. van Loghem. In tegenstelling tot de decoratievere architectuur van de overige bouwers schroomt Van Loghem niet om het functionele uitgangspunt in het uiterlijk van de strakke gevels tot uiting te laten komen. In de tableaus boven de entrees van de woningen zijn abstracte decoraties opgenomen (inmiddels verdwenen). De stroken met de markante hogere bebouwing ter plaatse van de toegangsstraten tot de wijk, langs het Onderlangs, zijn van W. Greve. In 1979 besluit de gemeente Betondorp te herstellen. Door gebruik te maken van gestucte buitengevelisolatie is het oorspronkelijke uiterlijk grotendeels behouden gebleven. De tegeltableaus in de woningen van Van Loghem zijn vervangen door nieuwe van Harmen Abma. De bebouwing aan de Brink is door Onno Greiner (de zoon van de oorspronkelijke architect) en M. van Goor gerenoveerd. Betondorp genoot ook enige faam vanwege zijn bewoners, voornamelijk communisten en socialisten, die dan ook geen café in hun 'dorp' toelieten. Meerdere wetenschappers en schrijvers hebben hun jeugd in Betondorp doorgebracht en wellicht gevoetbald met een andere beroemde zoon: Johan Cruijff.
Projecten: 1 H.F. Mertens (Isotherme), 2 J.H. Mulder jr. (Winget), 3 H.W. Valk (Olbertz), 4 F.G.C. Hulsbosch (Kossel), 5 D. Roosenburg (Non-Plus), 6 W. Greve (Korrelbeton), 7 J.B. van Loghem (Bims Beton), 8 J. Gratama (Hünkemoller), 9 D. Greiner (Bron), 10 D. Greiner (Korrelbeton)