KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STADSVERNIEUWING BICKERSEILAND
P. DE LEY, J. VAN DEN BOUT, 1975-1977, Bickersgracht 204-218, Amsterdam
Stadsvernieuwing Bickerseiland / Urban Redevelopment Bickerseiland ( P. de Ley, J. van den Bout )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Paul De Ley
Jouke van den Bout

GEBOUWTYPE:
Stadsvernieuwing
Woningbouw


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Woningbouw Westerdok

Een archetypisch stadsvernieuwingsproject: een kleinschalige invulling in traditionele bouwwijze met mansardekapjes, gerealiseerd met inspraak na een moeizame strijd tegen kaalslag, compleet met ingemetselde gedenksteen voor de architecten. In het dichte bouwblok met rug-aan-rugwoningen zijn zeer diepe woningen geprojecteerd met een lichthof in het midden. Enkele stegen doorsnijden het blok. De gevels met erkers en serres sluiten goed aan bij de bestaande pakhuisbebouwing.