KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW GWL-TERREIN
K.W. CHRISTIAANSE, WEST 8 I.S.M. DIVERSE ARCHITECTEN, 1993-1997, Haarlemmerweg/Van Hallstraat e.o., Amsterdam
Woningbouw GWL-terrein / Housing GWL-site ( K.W. Christiaanse, West 8 i.s.m. diverse architecten )
© 2006 Jan Derwig
Op een voormalig drinkwaterleidingterrein is een compacte, groene wijk van zeshonderd woningen met een grote onderlinge differentiatie gerealiseerd. Van het oorspronkelijke bedrijf resteren enkele gebouwen en de watertoren. Langs de randen zijn twee hoge, meanderende woonblokken gesitueerd. Het binnenterrein bestaat uit kleine losse woonblokken die in schaal aansluiten op de aangrenzende bestaande woonbebouwing. Deze blokken zijn zodanig gesitueerd dat een aantal essentiële zichtlijnen is gewaarborgd. De open ruimte tussen de blokken is zo 'groen' mogelijk ingericht. De tuinen, volkstuinen, speeltuinen en voorzieningen zijn door middel van ligusterhagen samengevoegd tot 'eilanden' met deels soepele, deels harde grenzen. De verschillende blokken zijn door vijf architecten uitgewerkt. Met name op het gebied van de ontsluiting van de woningen is naar nieuwe oplossingen gezocht. Een extreem voorbeeld van grondgebondenheid biedt het woonblok van Neutelings, waarin alle vijftien woningen van het zes split-levelbouwlagen hoge blok vanaf een verhoogde galerij op de eerste bouwlaag zijn ontsloten. Meyer & Van Schooten experimenteren met verhoogde middenstraten. Kees Christiaanse introduceert voor een van de hoge randgebouwen een aangehangen 'woonstraat' op de vijfde bouwlaag. DKV past in het in hoogte oplopende randgebouw aan de westzijde dubbelhoge, interne 'patiotuinen' en een oplopende reeks daktuinen toe.