KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN ZAANOEVER
CONCKO-GAUTIER, CLAUS EN KAAN; UYTENHAAK, 1996-1999; 2003, Zaaneiland/Zaanwerf: De Kaai / De Kiel, Het Dok, De Helling, Zaandam
Stedenbouwkundig plan Zaanoever / Urban Design Zaanoever ( Concko-Gautier, Claus en Kaan; Uytenhaak )
© 2004 Rook & Nagelkerke
Sinds 1989 worden de verouderde bedrijfsterreinen langs de Zaan vervangen door nieuwbouw: voornamelijk woningbouw, aangevuld met culturele en recreatieve voorzieningen en bedrijvigheid. Meest opmerkelijk van het elf kilometer lange Zaanoeverproject zijn het Zaaneiland naar stedenbouwkundig ontwerp van Alle Hosper met woningbouw van onder anderen Rudy Uytenhaak en de Zaanwerf nabij het centrum. Het stedenbouwkundige plan werd gemaakt door Europanwinnaars Tania Concko en Pierre Gautier. De robuuste bakstenen woongebouwen zijn geïnspireerd op de vroegere industriële gebouwen.