KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
GOEDERENKANTOOR FYENOORD
S. VAN RAVESTEYN, -1927, Wilhelminakade 8a, Rotterdam
Goederenkantoor Fyenoord / Goods Office Fyenoord ( S. van Ravesteyn )
© 1987 Rook & Nagelkerke
DIT GEBOUW IS GESLOOPT

ARCHITECT(ENBUREAU):
Sybold van Ravesteyn

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

STAAT:
gesloopt

Een rechthoekig blok met entree, dienstruimtes en dienstwoning was in een rond kantoor geschoven. Een ronde centrale hal werd door een glazen wand met loketten gescheiden van de open kantoorruimte langs de gevel. Door middel van losse kastelementen was het kantoor in verschillende werkruimtes op te delen. Naast een vroeg voorbeeld van functionalistische betonarchitectuur was dit gebouw een voorloper van de hedendaagse kantoortuinen. Het gebouw is gesloopt voor de aanleg van de Kop van Zuid.