KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
DIERGAARDE BLIJDORP
S. VAN RAVESTEYN, 1937-1940, Van Aerssenlaan 49, Rotterdam
Diergaarde Blijdorp / Zoo Blijdorp ( S. van Ravesteyn )
© 1987 Rook & Nagelkerke
Gegroepeerd langs de hoofdas in de lengterichting van het park liggen de diverse dierenverblijven en -weiden. Het hoofdgebouw, de Rivièrahal, staat in verbinding met de hallen voor apen, dikhuiden en tropische dieren. In de decoratie van de gebouwen is geprobeerd de herkomst van de dieren te symboliseren. De gebogen lijn, een terugkerend vormthema in Van Ravesteyns werk, is ook in dit ontwerp alom aanwezig. Veel gebouwen zijn in de loop der jaren verbouwd of vervangen door nieuwbouw waardoor het totaalconcept van de dierentuin, mede door de nieuwe entree in de uitbreiding, is aangetast. De Rivièrahal wordt gerestaureerd.