KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
HOOFDKANTOOR PTT
F.J. VAN GOOL (DE ARCHITEKTEN CIE.), 1983-1990, Stationsplein/Emmasingel, Groningen
Hoofdkantoor PTT / Headquarters PTT ( F.J. van Gool (de Architekten Cie.) )
© 2006 Arthur Blonk

ARCHITECT(ENBUREAU):
Frans van Gool
de Architekten Cie.

BEELDEND KUNSTENAAR:
Per Kirkeby

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

Aan het begin van de jaren tachtig besloot de regering de toenmalige rijksdienst PTT van Den Haag naar Groningen te verhuizen. In hoofdopzet bestaat het complex uit een hoge en twee lage evenwijdig geplaatste kantoorstroken. Deze stroken zijn vervormd teneinde aan te sluiten op de omgeving. Zo is de hoge strook langs het Emmaviaduct halverwege geknikt en ter plaatse van de knik voorzien van twee bollingen. Op beganegrondniveau zijn de stroken gekoppeld door middel van een laag collectieve voorzieningen en op de vijfde laag door luchtbruggen. De complexe bouwdeelorde wordt door de uniforme baksteengevels met standaardramen tot een eenheid gebracht.