KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
HAT-EENHEDEN JACOB CATSKADE
DE KAT & PEEK, -1983, Jacob Catskade/De Wittenstraat, Amsterdam
HAT-Eenheden Jacob Catskade / One to Two Persons Units Jacob Catskade ( De Kat & Peek )
© 2006 Jan Derwig

PROJECTARCHITECT:
Herman Zeinstra

ARCHITECT(ENBUREAU):
De Kat & Peek
Kees de Kat
Dick Peek

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting

Een voorbeeld van de vele invullingen van kleine gaten in de Amsterdamse stadsvernieuwing. De eenheden voor een- en tweepersoonshuishoudens zijn gesitueerd op een zeer scherpe hoek. De doorsnijding van de twee extreem smalle bouwblokjes (een lage en een hoge) krijgt op intelligente wijze gestalte door de uitkragende galerijkoppen en het gebruik van schijngevels, een vormenspel waarin zelfs de traditionele Amsterdamse hijsbalk een geïntegreerd onderdeel is.