KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
DRINKWATERPRODUCTIEBEDRIJF BERENPLAAT
W.G. QUIST, 1959-1965, Berenplaat, Berenplaat
Drinkwaterproductiebedrijf Berenplaat / Water Purification Plant Berenplaat ( W.G. Quist )
Filtergebouw  © 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Wim Quist

GEBOUWTYPE:
Utiliteitsbouw

De verschillende functies van dit bedrijf waar rivierwater wordt omgezet in drinkwater zijn ondergebracht in aparte gebouwen. Vanuit het spaarbekken (1) waar de eerste 'natuurlijke' reiniging van het water plaatsvindt, wordt het water in een 140 meter lang doseringsgebouw (2) gepompt. Hier wordt het water in draaiende trommels gezeefd en van chemicaliën voorzien. De constructie van het doseringsgebouw bestaat uit prefabbetonnen portaalspanten die in de langsrichting worden gekoppeld door kokervormige randbalken. Om condensatie te voorkomen is het stalen dak voorzien van een holle ruimte waardoor warme lucht wordt geblazen. Het grootste gedeelte van de installatie bevindt zich ondergronds. Het meest spectaculair is het filtergebouw (3) waarin zich vier snelfilters en vier vlokkenfilters bevinden. Het dak van het gebouw van 107 x 133 m. bestaat uit twintig betonschalen, gescheiden door smalle lichtstroken. Schuinstaande glazen wanden omsluiten het geheel. Ter voorkoming van condensatie zijn de betonschalen voorzien van een geventileerde isolatielaag en is ter plaatse van de lichtstroken een verwarmd dampscherm aangebracht. Looppaden over de lichtstroken zijn bereikbaar via felrood gekleurde wenteltrappen. De glasgevels zijn scharnierend aan de schalen en de borstwering bevestigd zodat beweging van de betonschalen kan worden opgevangen. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in twee ronde reinwaterreservoirs (4). De bolvormige schaaldaken rusten elk op een doorlopende randbalk op betonkolommen. De dakconstructie is geheel vrijgehouden van de hellende wanden. De wanden van het hogedrukpompstation (5) bestaan grotendeels uit prefabbetonnen stapelelementen die slechts indirecte zontoetreding mogelijk maken, zodat te grote verwarming tijdens de zomer wordt voorkomen. Het hoofdgebouw (6) met kantoren en laboratoria wordt door betonkolommen boven een centrale vijver uitgetild. Een loopbrug verbindt het vasteland met de ronde glazen entree van het hoofdgebouw. Verspreid over het terrein bevinden zich verder bedrijfswoningen (7), werkplaatsen (8) en een ijzersulfaatgebouw (9), waar zich binnen een zeshoekige betonschaal op drie betonschijven zes gecompartimenteerde silo's bevinden. Met de gebouwen op de Berenplaat toont Quist zich een inventief constructeur, die het wezen van de opgave door expressie van functie en constructie op voorbeeldige wijze weet bloot te leggen.