KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
FACULTEIT TOEGEPASTE WISKUNDE, REKENCENTRUM TU TWENTE
ENVIRONMENTAL DESIGN (ED), 1970-1973, De Zul, Enschede
Faculteit Toegepaste Wiskunde, Rekencentrum TU Twente / Faculty (Applied) Mathematics TU Twente ( Environmental Design (ED) )
© 2006 Arthur Blonk

ARCHITECT(ENBUREAU):
Environmental Design (ED)

PROJECTARCHITECT:
Leo Heijdenrijk
Jos Mol

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Campus TU Twente

De staf-, les- en de grotere algemene ruimtes van het gebouw voor Toegepaste Wiskunde van de TU Twente zijn als losse elementen geschakeld tot een complexe structuur. De constructie en de gevels zijn opgebouwd uit geprefabriceerde elementen. De kolommen zijn afwisselend constructief en, in holle uitvoering, als leidingschachten uitgevoerd. Om de ruimtelijke continuïteit te bevorderen zijn smalle langwerpige lichtstroken toegepast.