KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
FILTERGEBOUWEN DWL-TERREIN
A. VAN DER STEUR (GEMEENTEWERKEN), 1928-1929, Watertorenweg 336, Rotterdam
Filtergebouwen DWL-terrein / Filter Houses DWL-terrein ( A. van der Steur (Gemeentewerken) )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Ad van der Steur

RESTAURATEUR:
Wytze Patijn
Jan Mulder
Dienst Volkshuisvesting Rotterdam

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting
Civiele werken

STAAT:
W. Patijn, J. Mulder (Dienst Volkshuisvesting) (rest. 1979-1983)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
DWL-terrein

De Rotterdamse Drinkwaterleiding (DWL) kreeg in 1873 een complex aan de Oude Plantage in het verlengde van de Honingerdijk, ver buiten de toenmalige stadsgrenzen. Tot die tijd betrokken de inwoners van Rotterdam hun drinkwater uit de vervuilde singels en vesten en waren er regelmatig cholera-epidemieën. Rose had al eerder gepleit voor een hygiënischer waterbeheer. In het nieuwe complex, ontworpen door stadsarchitect Van der Tak, werd rivierwater gezuiverd in twee grote bezinkbassins en een viertal kleinere filterbakken. Een 48 meter hoge ronde watertoren, met een reservoir van 1000 m3 bovenin het gebouw, is in een mengeling van romaanse, neorenaissance en moorse stijl ontworpen. Na het vertrek van de DWL in 1977 is het terrein omgevormd tot een woonwijk. Hierbij is een aantal bestaande gebouwen gehandhaafd en voor een nieuwe functie geschikt gemaakt. Zo kreeg de watertoren, in 1978 in gebruik genomen door de woon/werkgemeenschap Utopia, een woon/kantoorfunctie. Het was de eerste stap van de metamorfose van een industrieel complex naar een woonwijk, waarvan de verkaveling is gebaseerd op het patroon van de oorspronkelijke filterbassins.