KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
VIERWINDENHUIS
G.P. FRASSINELLI, 1983-1990, Windroosplein, Amsterdam
Vierwindenhuis / Vierwindenhuis ( G.P. Frassinelli )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Gian Piero Frassinelli

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting

Dit collectieve woongebouw kwam tot stand dankzij de filosoof Fons Elders. Het complex is gebaseerd op een kosmologische ordening en georiënteerd op de Poolster. Elk van de vier hoeken, waarin zich het merendeel van de gemeenschappelijke voorzieningen bevinden, is gewijd aan een van de oerelementen. Het complex zou voorwaarden moeten scheppen voor een manier van wonen die de traditionele verhouding tussen afzondering en contact met medebewoners zou kunnen doorbreken. De architectuur van het vele malen aangepaste ontwerp biedt uiteindelijk niet meer dan een spiegel van de Nederlandse kleinschaligheidsmanie van de jaren zeventig en lijkt mijlen verwijderd van de architectuur van Superstudio, de Italiaanse radicale architectengroep waar Frassinelli deel van uitmaakte.