KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
VOORZIENINGENGEBOUW AFVALVERWERKING
K. OOSTERHUIS, -1995, Almelosestraat 3, Zenderen
Voorzieningengebouw Afvalverwerking / Waste Processing Plant ( K. Oosterhuis )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Kas Oosterhuis

GEBOUWTYPE:
Utiliteitsbouw

Als een ruimteschip ligt dit organisch gevormde ellipsvormige gebouw in het landschap. Bij een dergelijke vorm zijn traditionele architectonische begrippen als gevel en dak niet meer van toepassing. Het organische karakter van het afvalverwerkingsbedrijf komt terug in de hoofdopzet van het gebouw, dat als een metafoor voor de spijsvertering gezien kan worden: in de kop bevinden zich de kantoren, gevolgd door een opslagruimte in de nek en een kolossale verwerkingshal als maag. In de staart bevinden zich de zuiveringsinstallaties.