KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
KLEINPOLDER/WELSCHEN 7
C.I.A. STAM-BEESE, 1947-1955, Van Noortwijckstraat e.o., Rotterdam
Kleinpolder/Welschen 7 / Kleinpolder ( C.I.A. Stam-Beese )
© 2007 Rook & Nagelkerke
Kleinpolder wordt als eerste naoorlogse woonwijk gebouwd. De wijk wordt door de snelweg Rotterdam-Delft verdeeld in een oostelijk en een westelijk deel. De wijk is opgedeeld in acht woningcomplexen van 100 tot 550 woningen, gelegen aan een rondweg die een gedeelte van de bestaande dorpsbebouwing en forenzenwoningen insluit. De woonblokken, grotendeels laag- en middelhoogbouw van twee tot vier woonlagen, zijn volgens varianten op de open strokenverkaveling in een open ruimtelijke opzet gegroepeerd. Het gedeelte Welschen 7 is ingrijpend gerenoveerd, waarbij een deel van de oorspronkelijke betonconstructie als monument is gespaard.