KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STOOP'S OPENLUCHTBAD (UITBREIDING)
G.H.M. HOLT, 1934-1935, Adriaan Stoopplein 10, Overveen
Stoop's Openluchtbad (Uitbreiding) / Extension to Swimming-pool ( G.H.M. Holt )
© 1987 Rook & Nagelkerke
DIT GEBOUW IS GESLOOPT

ARCHITECT(ENBUREAU):
Gerard Holt

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Eduard Cuypers

GEBOUWTYPE:
Recreatieve gebouwen

STAAT:
Ed. Cuypers (oorspr. ontw. 1916-1921)

Uitbreiding van een bestaand zwembad met een buitenbad. Met veel zorg is de routing van toeschouwers en mannelijke en vrouwelijke zwemmers bepaald. Dit ontwerp was een uitgelezen mogelijkheid om de toenmalige ideeën over hygiëne en oriëntatie op de zon optimaal uit te werken. De ijle, zakelijke architectuur, hier en daar op de scheepsbouw geïnspireerd, sluit goed aan bij het karakter van een zwembad; het conglomeraat van aanbouwsels en kleine gebouwtjes contrasteert dan ook sterk met het oude, statige gebouw.