KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
S.J. VAN EMBDEN, OD 205, 1954-1964, De Wielen/De Zaale, Eindhoven
Technische Universiteit Eindhoven / Technical University Eindhoven ( S.J. van Embden, OD 205 )
© 2006 Jan Derwig
Karakteristiek voor het universiteitscomplex van de Technische Universiteit Eindhoven is het stelsel van glazen loopbruggen dat op circa vijf meter boven het maaiveld de verschillende faculteitsgebouwen met elkaar verbindt. Als uitgangspunt voor het ontwerp gold een geleidelijke groei van de universiteit en een daaraan parallel lopende diversificatie van onderwijs en onderzoek. Voor de stedenbouwkundige opzet is S.J. van Embden verantwoordelijk. De uitwerking van de verschillende faculteitsgebouwen gebeurde grotendeels onder zijn supervisie door medewerkers van zijn bureau OD 205. Met name de Zwitserse architect J.L.C. Choisy heeft een belangrijk stempel gedrukt op het architectonische uiterlijk van de eerste onderwijsgebouwen.
Een vijftal gebouwen is exemplarisch voor Choisy's combinatie van expressief gebruik van beton en een modulaire invulling van staal en glas; het Auditorium, het Hoofdgebouw; de Faculteit Werktuigbouwkunde, het Rekencentrum en de W-Hal. Het Auditorium heeft een sterk plastische draagconstructie die bestaat uit een stelsel van evenwijdige betonschijven. Het Hoofdgebouw, een enorme glazen schijf die het universiteitscomplex domineert, rust op expressieve betonpoten. Elke tweede verdieping van het gebouw bestaat uit een vaste vloer van gewapend beton, terwijl de dubbele hoogte daarboven naar behoefte kan worden ingevuld met tussenvloeren en galerijen. Voor de indeling is gebruikgemaakt van lichte stalen wanden en vloeren. Ook bij de overige drie gebouwen, voorbeelden van modulair bouwen, kan de indeling naar behoefte worden aangepast.
Het voormalige Scheikundegebouw is door Bert Dirrix verbouwd tot een nieuwe behuizing voor de faculteit Bouwkunde. De bestaande grote verdiepingshoogtes en de diepe vloervelden (30 x 40 meter) maakten extra voorzieningen ten aanzien van de daglichttoetreding noodzakelijk. Daarom is in de bovenste vier verdiepingen een grote vide uit de vloervelden gezaagd en zijn de gevels bekleed met glasplaten van vloer tot plafond, ook bij de gesloten geveldelen. Om hinderlijke zoninstraling te voorkomen zijn deze glasplaten voorzien van een print (een uitvergrote foto van de steigers van Gaudí's Sagrada Familia) en is er achter de gevel reflecterend doek aangebracht. Andere nieuwe gebouwen zijn van Koen van Velsen (Kennispoort) en Rudy Uytenhaak (De Cascade).
Projecten: OD 205, J.L.C. Choisy, S.J. van Embden (proj.) (Hoofdgebouw, Den Dolech, 1954-1964), OD 205, J.L.C. Choisy, S.J. van Embden (proj.) (W-Hal, De Wielen, 1964), OD 205, J.L.C. Choisy, W.A.M. Nieuwhof, R.J. Ouendag (proj.) (Werktuigbouwkunde, De Wielen, 1968-1975), Maaskant, Van Dommelen, Kroos, Senf (Studentencentrum, John F. Kennedylaan 3, 1963-1969), OD 205, S.J. van Embden, J.L.C. Choisy (proj.) (Auditorium, Den Dolech, 1963-1965), OD 205, J.L.C. Choisy, T.P. van der Zanden (proj.) (Rekencentrum en Transitorium, De Zaale, 1972), R.H.M. Uytenhaak (De Cascade, De Rondom, 1999), H.H.L.M. Dirrix (Diederen Dirrix Van Wylick) (Vertigo, Den Dolech 2, 1967/1997-2002), K. van Velsen (Kantoorgebouw Kennispoort, John F. Kennedylaan, 2000-2002)