KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STUDENTENHUISVESTING UITHOF (CAMBRIDGELAAN)
R.H.M. UYTENHAAK, 1993-1999, Cambridgelaan, Utrecht
Studentenhuisvesting Uithof (Cambridgelaan) / Student Accommodation Uithof (Cambridgelaan) ( R.H.M. Uytenhaak )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Rudy Uytenhaak

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan Uithof

Dit wooncomplex met een dichtheid van duizend studentenkamers per hectare bevindt zich aan de zuidrand van het Uithofterrein. De woningen zijn ondergebracht in een grootschalig, monumentaal poortgebouw en een daaraan gekoppeld laagbouwdeel. Het poortgebouw sluit met zijn eigenzinnige architectonische detaillering en zijn stedelijke schaal aan op de universiteitsgebouwen aan de noordzijde. Het 'dak' van de poort bestaat uit vier 'woonbruggen' die door hun trapsgewijze onderlinge positie ondanks de diepte toch zonlicht kunnen ontvangen. De laagbouw heeft met zijn smalIe straatprofielen en verhoogde wandelstraat daarentegen een dorps karakter dat aansluit op het fraaie weidelandschap.