KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
RK KERK O.L.V. VAN ALTIJD DURENDE BIJSTAND BREDA
M.J. GRANPRÉ MOLIÈRE, 1951-1953, Mgr. Nolensplein 2, Breda
RK kerk O.L.V. van Altijd Durende Bijstand Breda / Roman Catholic Church Breda ( M.J. Granpré Molière )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Marinus Granpré Molière

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Henri Thunnissen
Antoon van Kranendonk

GEBOUWTYPE:
Religieuze gebouwen

STAAT:
Atelier PRO (ren. 2004-2012)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan Heuvelkwartier Breda

Deze kerk vormt een van de werken die Granpré Molière, de voorman van de Delftse School, tijdens zijn invloedrijke hoogleraarschap realiseert. De harmonische, op ritme en verhouding gecomponeerde kopgevels staan als een scherm voor de kerk en onttrekken de dwarsdoorsnede aan het oog. De traditionele driedeling in middenschip en zijbeuken is hier gecombineerd met een tweedeling in de lengterichting, waardoor diverse overgangsgebieden in de kerkzaal zijn ontstaan. De woonwijk rond de kerk, tussen 1947 en 1955 ontworpen door Granpré Molière en Peutz, heeft gave voorbeelden van traditionalistische woningbouw.