KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
TUINDORP VREEWIJK
M.J. GRANPRÉ MOLIÈRE, P. VERHAGEN, A.J.TH. KOK, -1913 e.v., Groenezoom e.o., Rotterdam
Tuindorp Vreewijk / Garden Village Vreewijk ( M.J. Granpré Molière, P. Verhagen, A.J.Th. Kok )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Granpré Molière, Verhagen, Kok

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Hein Berlage

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
De Roos & Overeijnder

RENOVATIE:
Wytze Patijn

ARCHITECT(ENBUREAU):
Marinus Granpré Molière
Piet Verhagen Lzn.
Albert Kok

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

STAAT:
W. Patijn (ren.)

Initiatiefnemer van de N.V. Eerste Rotterdamsch Tuindorp was de bankier K.P. van der Mandele. Hij verwierf een stuk grond op Zuid en liet Berlage een stedenbouwkundig plan tekenen. Tuindorp Vreewijk was niet zoals Heijplaat aan een bepaald bedrijf gekoppeld. Behalve arbeiders woonden er veel kantoorbedienden, ambtenaren en onderwijzers. Berlages ontwerp met een geknikt stratenpatroon waarin de oorspronkelijke waterlopen zijn gehandhaafd werd vanaf 1916 door Granpré Molière, Verhagen en Kok en De Roos & Overeijnder uitgewerkt. Vanwege de oorlogssituatie en materiaalschaarste kwam de bouw moeizaam op gang. Tussen 1917 en 1942 werden er in totaal 5700 woningen gebouwd. Tuindorp Vreewijk wordt altijd als traditionele tegenhanger van moderne wijken als de Kiefhoek gezien. Er werd weliswaar traditioneel in baksteen gebouwd in een verkaveling met een duidelijk verschil tussen straat en binnenterrein, maar er is ook sprake van standaardisatie van woningtypen en van een moderne, efficiënte organisatie van de bouw. De woningen zijn grotendeels in open bouwblokken in noord-zuidrichting georganiseerd. Door de aanleg van een stelsel van bijzondere hoofdroutes (de singels) is geen monotoon geheel ontstaan. Er is bijzonder veel aandacht besteed aan de straatprofielen: de breedte van de straten ten opzichte van de stoep en de bebouwingshoogte en de plaats van bomen, lantaarnpalen en tuinheggen en -muurtjes. Het groen overheerst in dit tuindorp. De Brink met het Volkshuis vormt het centrum van de wijk. Er zijn verder winkels, scholen en kerken, maar geen cafés. Granpré Molière zelf vond de architectuur erg schamel; in feite werd de armoede bedekt met het ‘dekkleed der natuur.’ Sinds de jaren zeventig zijn veel woningen met weinig gevoel voor de bestaande architectuur gerenoveerd; in de eenentwintigste eeuw werd Wytze Patijn betrokken bij de reconstructie van Vreewijk.