KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN IJ-PLEIN
OMA, 1980-1982, Meeuwenlaan / Noordwal / IJplein e.o., Amsterdam
Stedenbouwkundig plan IJ-Plein / Urban Design IJ-Plein ( OMA )
© 2006
Met de plannen voor een woonwijk op dit voormalig scheepsbouwterrein sluit OMA aan op de traditie van de tuinsteden die zich in de nabije omgeving bevinden, en verzet het bureau zich tegen de op dat moment in Nederland gangbare stedenbouw waarbij een laagbouwjungletactiek menselijkheid in de woonwijken zou moeten brengen. Het IJ-plein bestaat uit twee buurten: een stedelijk deel in het westen en een dorps deel in het oosten. In het stedelijk deel worden langgerekte woongebouwen afgewisseld met ‘urban villa’s’, woongebouwen op de schaal van vrijstaande stadshuizen zoals deze in Amsterdam bijvoorbeeld langs de buitenste grachtengordel staan. Het driehoekige deel in het oosten bestaat uit laagbouwstroken, afgewisseld door smalle straten en collectieve tuinen. De beide delen zijn gescheiden door een parkstrook. Een rood asfaltpad verbindt een driehoekig plein in het oostelijk deel met de pont die op de punt van het westelijk deel de verbinding met het centrum verzorgt. Veel aandacht is door OMA aan de inrichting van het terrein besteed. Er is gebruikgemaakt van inheemse boomsoorten en typische Hollandse groenelementen zoals sloten en volkstuinen, sport- en trimvoorzieningen. Naast de plaats en hoofdvorm van de woongebouwen, die door verschillende architecten zijn uitgewerkt, is ook de kleur van de gevels door OMA vooraf bepaald. Bij de uitwerking van de projecten op het IJ-plein zijn zeven architectenbureaus betrokken geweest. Het meest oostelijke bouwblok, een langgerekt woongebouw met op de begane grond een opeenstapeling van functies in twee driehoekige volumes en een kleiner parallel blok, is door OMA zelf uitgewerkt.
Projecten: K.W. Christiaanse, R.L. Koolhaas (OMA) (Woongebouw met voorzieningen, Ketelmakerij, 1983-1987), OMA/Kingma & Roorda (Openbare Basisschool, Noordwal/Gieterij, 1986/1992), H.M.A. van Meer (Woningbouw, IJ-Plein, 1982-1984), De Kat & Peek (Woongebouw, Buitendraaierij, Buitenzagerij, Bankwerkerij, 1982-1984); CASA (Woningbouw, Binnenzagerij, Bankwerkerij, 1984-1988)