KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
JONGERENHUISVESTING KRUISPLEIN
MECANOO, 1981-1985, Kruisplein 51-118, Rotterdam
Jongerenhuisvesting Kruisplein / Social Housing for Young People Kruisplein ( Mecanoo )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Mecanoo

PROJECTARCHITECT:
Henk Döll
Francine Houben
Roelf Steenhuis

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting

Het complex bevat diverse vormen van gemeenschappelijk wonen. Gesitueerd op de brandgrens van het bombardement vormt het in schaal en situering een overgang van de negentiende-eeuwse woonwijk naar het moderne centrum. In de hoogbouw worden de woningen ontsloten vanaf galerijen; een galerij per drie etages. De woon- en gemeenschappelijke ruimtes zijn intern verbonden door trappen in de breedte van de woning. Het gebogen blokje met woningen boven winkels heeft een portiekontsluiting.