KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOLLEFOPPENPARK
BAKKER & BLEEKER, 1979-1981, Wollefoppenweg, Rotterdam
Wollefoppenpark / Wollefoppenpark ( Bakker & Bleeker )
© 2007 Rook & Nagelkerke

TUINARCHITECT:
Bakker & Bleeker

PROJECTARCHITECT:
Michael van Gessel

GEBOUWTYPE:
Landschapsarchitectuur

Het Wollefoppenpark is, op verzoek van de buurgemeente Zevenhuizen, als langgerekte groenstrook langs de noordrand van de uitbreidingswijk Zevenkamp aangelegd. Verschillende functies zoals sportvelden, weidepark, bospark, natuurtuin, manege en volkstuinen zijn als een kralensnoer aan elkaar geregen. De op zichzelf staande onderdelen zijn door een stelsel van lanen en waterlopen verbonden. In overleg met de direct aanwonenden is een groot deel van de bestaande landschapsstructuur gehandhaafd. Zo is het gerealiseerde weidepark vrijwel geheel in de oorspronkelijke staat gebleven. Ook de nieuwe invulling en beplanting maakt gebruik van elementen uit het oorspronkelijke landschap.