KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW AGNIESEBUURT
DOBBELAAR DE KOVEL DE VROOM (DKV), 1984-1988, Ammersooiseplein, Rotterdam
Woongebouw Agniesebuurt / Housing Block Agniesebuurt ( Dobbelaar De Kovel De Vroom (DKV) )
© 2006 Rook & Nagelkerke
In plaats van het gevraagde gesloten bouwblok stelden de architecten een transparante strokenverkaveling voor, bestaande uit een hoog woongebouw en een lager blok met werkplaatsen en woningen daarboven. Door deze stapeling ontstond ruimte voor een openbaar plein. De woningen in de eerste lagen van het woongebouw zijn gericht op het plein; de hoger gelegen woningen zijn door een galerij ontsloten en gericht op de stad. Het ontwerp, dat gezien kan worden als een hommage aan het modernisme, toont aan dat het schijfvormige flatgebouw, mits zorgvuldig ontworpen, als gebouwtype nog steeds levensvatbaar is.