KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
PRINSENLAND
DS+V (DIENST STEDEBOUW EN VOLKSHUISVESTING) I.S.M. BAKKER & BLEEKER, 1984-1992, Jacques Dutilhweg e.o., Rotterdam
Prinsenland / Prinsenland ( dS+V (Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting) i.s.m. Bakker & Bleeker )
© 2006 Rook & Nagelkerke
Deze uitbreidingswijk aan de oostzijde van Rotterdam ligt anders dan voorganger Zevenkamp niet aan de stadsrand, maar ingeklemd tussen de grootschalige hoogbouwwijk Alexanderpolder en het vooroorlogse Kralingen. Het gebied wordt doorsneden door 'groene linten' in oostwestrichting: de Kralingseweg, de Ringvaartweg en de 's-Gravenweg. Het karakter van deze linten, open bebouwing met volwassen tuinen en een fijnmazig systeem van sloten en weilanden, is zo veel mogelijk behouden. De woonbebouwing van de drie door de linten gedefinieerde stroken heeft een open tuinstadkarakter. Alleen langs de hoofdontsluitingsweg, de Jacques Dutilhweg, zijn hogere woongebouwen en verspreid liggende wijkvoorzieningen aangebracht. Ten noorden van de Kralingseweg wordt de wijk door een nieuw park rond de bestaande begraafplaats gesplitst in twee buurten: de Prinsenpark- en de Dosiobuurt. Tussen de Jacques Dutilhweg en een nieuw aangelegde plas langs de Ringvaartweg ligt de Ringvaartplasbuurt. In deze buurt is de tuinstadgedachte het meest karakteristiek uitgewerkt. Minder geslaagd is de invulling van de vrijesectorstrook tussen de 's-Gravenweg en de Ringvaart. De ontwikkeling van deze strook werd door de overheid geheel in handen van projectontwikkelaars gegeven, inclusief het bouwrijp maken, het aanleggen van wegen en leidingen en de inrichting van het openbare gebied.
Projecten: Van Sambeek & Van Veen (Woningbouw, Nancy Zeelenbergsingel 141-195, 1994), Van Duivenbode & De Jong (Woningbouw, Alida Tartaud-Kleinstraat e.o., 1995), F.D.G. Prins (EGM) (Woongebouw De Klapwiek, Nancy Zeelenbergsingel, 1991-1993), K.W. Christiaanse (Winkelcentrum, Mia van IJperenplein, 1990-1994)