KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW HOUTMANKADE MET POLITIEBUREAU
TH.J.J. BOSCH, 1990-1993, Houtmankade 34, Amsterdam
Woningbouw Houtmankade met politiebureau  / Housing Houtmankade with Police Station  ( Th.J.J. Bosch )
© 1996 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Theo Bosch

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Overheidsgebouwen

Het complex dat bijna het gehele eiland vult bestaat uit een viertal I-vormige bouwblokken op een souterrain met parkeergarage en bergingen. Tussen de woongebouwen liggen drie verhoogde binnenpleinen met entrees voor de lagere woningen en terrassen. De overige woningen in de tussenleden worden via trappenhuizen en lift in de koppen en galerijen ontsloten. Door de koppen van de woongebouwen te verbreden behouden de kades een min of meer gesloten wand. In het zuidoostelijke bouwblok is op de eerste lagen een politiebureau ondergebracht. In het complex zijn de voor Bosch kenmerkende ronde vormen en materialen (stucwerk en glazen bouwstenen) toegepast.