KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BETONNEN WOONHUIS
H.P. BERLAGE, H. HANA, -1911, Vinkenbaan 14, Santpoort-Zuid
Betonnen woonhuis / Concrete House ( H.P. Berlage, H. Hana )
© 1911 Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift

ARCHITECT(ENBUREAU):
Hein Berlage

CONSTRUCTEUR:
Herman Hana
Henri Harms jr.

GEBOUWTYPE:
Vrijstaande woonhuizen

Het eerste gegoten betonnen huis in Nederland is vooral een project van de kunstenaar Herman Hana en zijn Amerikaanse neef Henri Harms Jr., die samen met George E. Small een door de befaamde Thomas Alva Edison uitgevonden systeem in Nederland mocht toepassen. De rol van Berlage lijkt beperkt tot esthetische adviezen. In het huis is een monogram HHS (Hana Harms Small) aangebracht. Het huis was bedoeld als prototype voor massawoningbouw: 'Het gewapend beton is het materiaal der toekomst.' De bouw trok veel bekijks en er was ruime aandacht in kranten en tijdschriften, maar het experiment kreeg vooralsnog geen navolging. Mogelijk vanwege het feit dat het huis bouwfysisch een ramp was en praktisch onleefbaar. Pas in de jaren twintig kwam de woningbouw in beton in Nederland van de grond.