KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
LUCHTWACHTTOREN STRIJENSAS
M. ZWAAGSTRA I.S.M. A. VAN DER STEUR, W.H.C. HERMAN DE GROOT, 1951-1955, Mariapolder, Strijensas
Luchtwachttoren Strijensas / Air Defence Tower Strijensas ( M. Zwaagstra i.s.m. A. van der Steur, W.H.C. Herman de Groot )
© 2011 Piet Vollaard

ARCHITECT(ENBUREAU):
Ad van der Steur
Willem Herman de Groot

CONSTRUCTEUR:
NV Schokbeton

ARCHITECT(ENBUREAU):
Marten Zwaagstra

GEBOUWTYPE:
Civiele werken


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Luchtwachttoren Eede
Luchtwachttoren Oudemirdum

In de jaren vijftig werd Nederland voorzien van in totaal 130 luchtwachttorens, die in combinatie met bestaande gebouwen een netwerk van 276 posten vormden met een maximale onderlinge afstand van 16 kilometer. Vrijwilligers van de BB (Bescherming Bevolking) konden hier vijandelijke vliegtuigen observeren en hun meldingen telefonisch doorgegeven aan een luchtwachtcentrum. De torens zijn opgebouwd uit geprefabriceerde raatvormige betonelementen van 38 centimeter groot. De hoogte varieerde van 2,52 meter tot 31,02 meter. Ter camouflage werden rond de torens bomen geplant. De meeste luchtwachttorens zijn gesloopt. Behalve drie torens in Zeeuws-Vlaanderen zijn nog een zevental torens elders in het land bewaard gebleven als monumenten van de koude oorlog.