KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW WILLEM DREESPLANTSOEN
DUINKER VAN DER TORRE, 1989-1991, Willem Dreesplantsoen, Amsterdam
Woningbouw Willem Dreesplantsoen / Housing Willem Dreesplantsoen ( Duinker Van der Torre )
© 1997 Rook & Nagelkerke

PROJECTARCHITECT:
Margreet Duinker

ARCHITECT(ENBUREAU):
Duinker Van der Torre

BEELDEND KUNSTENAAR:
André Volten

PROJECTARCHITECT:
Machiel van der Torre
John Buijs

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Op een voormalig sportcomplex in Geuzenveld-West is een woonwijk met hoge dichtheid gerealiseerd. De ruggengraat van het plan wordt gevormd door een verkeersvrije centrale groenstrook die fungeert als symmetrieas. Dit gedeelte is ontworpen door Duinker Van der Torre Duvekot. Een bijzonder detail in het straatbeeld zijn de luifels van Friso Kramer. Twee gebogen blokken vormen de overgang naar de 72 patiowoningen van Uytenhaak. Vier woningen zijn rond een gezamenlijke patio gegroepeerd. Doordat de 900 woningen alle in dezelfde verblendsteen zijn uitgevoerd is in de wijk een grote eenheid betracht.