KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW MET WINKELS OOSTZEEDIJK BENEDEN
E.H.A. & H.M.J.H. KRAAIJVANGER, 1947-1949, Oostzeedijk Beneden, Assendelftstraat, Rotterdam
Woningbouw met winkels Oostzeedijk Beneden / Housing and Shops Oostzeedijk Beneden ( E.H.A. & H.M.J.H. Kraaijvanger )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Evert Kraaijvanger
Herman Kraaijvanger

BEELDEND KUNSTENAAR:
Adriaan van der Plas

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Winkels

De wederopbouw in Kralingen is in het algemeen binnen het bestaande stratenpatroon gerealiseerd. Bij dit complex van vier stroken haaks op de Oostzeedijk is door de toevoeging van een winkelgalerij en gemeenschappelijke tuinen licht afgeweken van de traditionele verkaveling. De architectuur is daarentegen zeer traditionalistisch. De koppen van de bouwblokken zijn voorzien van tuitgevels met een natuurstenen front en ook bij de trapportalen is zo’n tuitgevel toegepast. Boven de winkeldeuren zijn tussen twee pilasters reliëfpanelen aangebracht. De woningen zijn door poorten in de lagere winkelbebouwing bereikbaar.