KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ATELIERSTAD NDSM-WERF
DYNAMO ARCHITECTEN, 2004-2007, Neveritaweg 15, Amsterdam
Atelierstad NDSM-werf / Atelierstad NDSM-werf ( Dynamo Architecten )
© 2009 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Dynamo Architecten

PROJECTARCHITECT:
Peter de Bruin
Charlotte Ernst
Edo Keijzer

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Gerard Langhout

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen
Hergebruik

STAAT:
G.J. Langhout (oorspr. ontw. 1919-1920)

Het verlaten industrieterrein van de voormalige NDSM-werf op de noordelijke IJ-oever is een van de voorbeeldprojecten van het zogenaamde broedplaatsenbeleid. Daarbij wordt de creatieve industrie (beeldend kunstenaars, mediabedrijven, theatergroepen en dergelijke) relatief goedkope werk- en soms woonruimte geboden om zich vrij te ontwikkelen en daarmee het gebied rijp te maken voor verdere ontwikkeling. In en om de werf zijn reeds een aantal bedrijven gevestigd. Het meest sprekend voor de vrije en informele ontwikkeling is de zogenaamde Atelierstad die in de grote scheepsbouwloods is gebouwd. Het is een vorm van interieurstedenbouw. Een stelsel van stalen rekken die samen binnenstraten vormen is door kunstenaars zelf ingevuld met werk- en kantoorruimte.