KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ICHTHUS HOGESCHOOL
E.L.J.M. VAN EGERAAT (EEA), 1996-2000, Posthumalaan 90, Rotterdam
Ichthus Hogeschool / Ichthus University ( E.L.J.M. van Egeraat (EEA) )
© 2006 Rook & Nagelkerke

PROJECTARCHITECT:
Erick van Egeraat
Monica Adams

ARCHITECT(ENBUREAU):
EEA

PROJECTARCHITECT:
Maartje Lammers

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

Het gebouw is gesitueerd in de strook kantoorgebouwen in het verlengde van de Wilhelminahof. Vanwege het magnifieke uitzicht over de Rijnhaven zijn alle collectieve ruimtes rond een atrium achter een grote glaswand gesitueerd. De kantine, studieplekken en een deel van de mediatheek zijn via verschillende niveaus gekoppeld. Het gebouw bestaat uit twee zones: een brede glazen strook met het atrium en een smallere wat meer gesloten strook met lokalen. Die geslotenheid wordt overigens ook bereikt met glazen panelen, waarop in blauw een grafisch patroon is gezeefdrukt.