KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
PARKAPPARTEMENTEN CHASSÉTERREIN
X. DE GEYTER, 1996-2001, Nonnenveld, Breda
Parkappartementen Chasséterrein / Park Apartments Chasséterrein ( X. De Geyter )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Xaveer De Geyter

PROJECTARCHITECT:
Ester Goris

GEBOUWTYPE:
Woningbouw


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan Chasséterrein

Vijf woontorens op het Chasséterrein, geplaatst op een parkeergarage, zijn ontsloten vanuit een centrale binnentuin. De onderlinge posities van de torens lijken willekeurig, maar zijn nauwkeurig bepaald op basis van overwegingen met betrekking tot uitzicht, inkijk, bezonning en transparantie van het totale ensemble. De gevels van de torens hebben afwisselend een open en een gesloten karakter. De gesloten geveldelen bestaan uit grote, in baksteenverband geplaatste betonnen gevelelementen met raamopeningen daartussen. De zwarte betonplaten zijn voorzien van ingelegde leisteen. Achter de glasgevels van de open geveldelen is het zigzagpatroon van de betonnen draagconstructie zichtbaar.