KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN IJBURG
PALMBOOM & VAN DEN BOUT, H+N+S I.S.M. DIVERSE ARCHITECTEN, 1995-2010, IJburglaan e.o., Amsterdam
Stedenbouwkundig plan IJburg / Urban Design IJburg ( Palmboom & Van den Bout, H+N+S i.s.m. diverse architecten )
© 2009
In 1965 presenteerden Van den Broek en Bakema het visionaire Pampusplan, een nieuwe stad voor 350.000 inwoners op een kunstmatig eiland in het IJ. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw wordt de nieuwbouwwijk IJburg ondanks tegenstand van de bevolking toch gerealiseerd: een zevental kunstmatige eilanden die samen een woonwijk vormen voor 40.000 bewoners. Via de Enneüs Heermabrug van Grimshaw is de centrale IJburglaan bereikbaar, de hoofdontsluiting waar ook de tram rijdt. Elk eiland heeft een eigen karakter. Het als eerste gebouwde deel Haveneiland is gebaseerd op een rechthoekig grid van grote stadsblokken aan weerszijden van de centrale middenas IJburglaan. Op het Kleine Rieteiland (omgeving Lisdoddelaan) zijn particuliere woonhuizen van diverse architecten gerealiseerd. Het meer informele Steigereiland (omgeving Jan Olphert Vaillantlaan en Cornelis Zillesenlaan) bestaat eveneens grotendeels uit een collage van aaneengesloten en vrijstaande particuliere woonhuizen. Op het Steigereiland is tevens ruimte voor een groot aantal drijvende woningen. Anno 2009 is het grootste deel van deze eilanden gerealiseerd. Middeneiland, Buiteneiland en Strandeiland wachten nog op ontwikkeling.