KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
UITBREIDING FRIES MUSEUM
G. DAAN, 1991-1995, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Uitbreiding Fries Museum / Extension to Fries Museum ( G. Daan )
© 2006 Arthur Blonk

ARCHITECT(ENBUREAU):
Gunnar Daan

BEELDEND KUNSTENAAR:
Tilly Buij

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Anoul Bouwman

BEELDEND KUNSTENAAR:
Gerard Groenewoud

GEBOUWTYPE:
Musea en tentoonstellingsgebouwen

Een aantal losse panden in de binnenstad, zoals de statige Kanselarij en het Van Eysingahuis zijn door Daan aaneengesmeed tot een geheel. Een aanvankelijk voorgestelde zeskantige verbindingsbrug over de Turfmarkt werd na vele protesten van de bevolking vervangen door een oplossing die het beschermde stadsgezicht intact laat: een tunnel die het bestaande gebouw verbindt met de nieuwbouw. Deze nieuwbouw voegt zich qua schaal in de bestaande bebouwing, maar wijkt qua materiaalgebruik sterk ervan af. Een markant element in de gevel is de driehoekige glaspui die zicht biedt op de tunnel.