KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN KATTENBROEK
A.K. BHALOTRA (KUIPER COMPAGNONS), 1988-1994, Laan der Hoven e.o., Amersfoort
Stedenbouwkundig plan Kattenbroek / Urban Design Kattenbroek ( A.K. Bhalotra (Kuiper Compagnons) )
©

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
Ashok Bhalotra
Kuiper Compagnons

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen
Woningbouw


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Ruïnewoningen Kattenbroek

In de loop van de jaren negentig ontstaat een groeiende belangstelling voor architectuur, met deze nieuwe woonwijk aan de noordrand van Amersfoort als een van de publieksfavorieten. Stedenbouwkundige Ashok Bhalotra richtte zich met het ontwerp op de ‘subjectieve verbeelding van het individu’ en keerde zich daarmee af van zowel het formele modernisme dat tot in de jaren zestig opgang deed, als van de door de sociale wetenschappers beïnvloede jaren zeventig. Door gebruik te maken van associatieve symboliek en een veellagige thematiek tracht Bhalotra de verbeelding van de bewoners te stimuleren en te orkestreren.
De wijk bestaat uit vijf formele elementen: De Ring, een centraal gelegen door een cirkelvormige bebouwing omsloten buurt met de maat van het historische centrum van Amersfoort; De Laan der Hoven, een belangrijke oostwestas met opeenvolgende woonblokken en een winkelcentrum waarin tevens de wijkontsluiting is opgenomen; De Verborgen Zone, een ‘symbolische stad’, die aan avontuur, ontdekken en geheimzinnigheid refereert; Het Masker, de zuidoostelijke grens van de wijk die in de vorm van een lange gebogen lijn meerlagigheid, anonimiteit en representativiteit symboliseert; en tenslotte De Kreek die verspreid liggende boerderijen verbindt en het irrationele, romantische levensgevoel symboliseert. Behalve deze vijf stedenbouwkundige hoofdelementen is in het plan voorzien in vijf woonthema’s (De Gesloten Stad, Het Fort, De Boerderijenkamer, De Brugwoningen, Wonen aan Wintertuinen), vijf landschappen (Water, Vijver, Bos, Veld, Moeras) en vijf stedelijke morfologieën (Laan, Singel, Plein, (Stille) Steeg en Straat). De architecten van de deelplannen hebben de ‘verhalen’ en de beoogde symboliek zo veel mogelijk in hun architectuur trachten te verwerken, wat tot een bonte verzameling contemporaine woningbouw heeft geleid.