KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BANKGEBOUW AMSTERDAMSCHE BANK/INCASSOBANK ROTTERDAM
E.H.A. & H.M.J.H. KRAAIJVANGER, 1946-1950, Blaak 40, Rotterdam
Bankgebouw Amsterdamsche Bank/Incassobank Rotterdam / Bank Building Amsterdamsche Bank/Incassobank ( E.H.A. & H.M.J.H. Kraaijvanger )
© Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Evert Kraaijvanger
Herman Kraaijvanger

BEELDEND KUNSTENAAR:
Nel Klaassen
Agnes Canta
Pieter Starreveld

RENOVATIE:
Kraaijvanger Urbis
Rob Ligtvoet

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

STAAT:
R.A.L.M. Ligtvoet (Kraaijvanger Urbis) (ren. 1999-2001)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Bankgebouw Nederlandsche Handel-maatschappij
Bankgebouw Twentsche Bank

Hoewel de wederopbouw van Rotterdam wordt gedomineerd door de zakelijke architectuur van het Groothandelsgebouw en de Lijnbaan zijn de eerste gerealiseerde gebouwen na de oorlog deze traditionele bankgebouwen: de Twentsche Bank van A. van der Steur, B. Hooijkaas Bzn. en B. van Veen, de Nederlandsche Handel-maatschappij van C. Elffers en A.A. van Nieuwenhuyzen en deze Amsterdamsche Bank/Incassobank van de gebroeders Kraaijvanger. Om een monumentale wand langs de Blaak te creëren hebben de gebouwen vrijwel identieke bouwvolumes en liggen ze aan dezelfde rooilijn.
Het gebouw voor de Incassobank, die tijdens de bouw fuseerde met de Amsterdamsche Bank, heeft een cilindervormige bouwmassa op de hoek. Deze bevat de hoofdentree en het trappenhuis. In de ronde dakopbouw was de kantine gesitueerd. Aanvankelijk was aan de westgevel nieuwbouw voor het Amerikaanse consulaat gepland, zodat deze grotendeels gesloten is uitgevoerd. De begane grond bevat de kashal en de publieksruimtes en wordt verder vrijwel geheel in beslag genomen door een grote, twee verdiepingen hoge personeelsruimte. Vanaf een galerij op de eerste verdieping kijkt men in de vide van de personeelsruimte.
Door fusies in de bankwereld verloren de gebouwen hun functie als hoofdkantoor. Eind jaren tachtig waren er plannen de gebouwen te slopen en te vervangen door hoogbouw. Het Comité Wederopbouw protesteerde met succes tegen de voorgenomen sloop. De drie banken kregen in 1995 de status van gemeentelijk monument en worden op dit moment voor verschillende kantoorfuncties gebruikt. De Incassobank is sinds 2001 in gebruik als Kamer van Koophandel.