KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONZORGCOMPLEX OKLAHOMA
MVRDV, 1994-1997, Ookmeerweg/Reimerswaalstraat, Amsterdam
Woonzorgcomplex Oklahoma / Sheltered Housing Complex Oklahoma ( MVRDV )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
MVRDV

PROJECTARCHITECT:
Winy Maas
Jacob van Rijs
Nathalie de Vries

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting

Aan de kop van een strook ouderenvoorzieningen werd gevraagd om een bouwblok met honderd aanleunwoningen voor 55+-ers. Analyse van de randvoorwaarden (hoogte, zichtlijnen en bezonning) wees uit dat slechts 87 woningen binnen de gevraagde enveloppe pasten. De overige dertien woningen zijn in vijf aparte blokjes samengevoegd en aan de glazen galerijzijde van het blok gehangen. De aanblik van de elf meter uitkragende blokken is even frivool als angstaanjagend. De compositie is verder geheel gericht op de thema’s uitkraging en variatie van een beperkte set accessoires.