KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW HOOFDWEG
H.TH. WIJDEVELD, 1923-1926, Hoofdweg, Amsterdam
Woningbouw Hoofdweg / Housing Hoofdweg ( H.Th. Wijdeveld )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Hendrik Wijdeveld

RESTAURATEUR:
Bertus Mulder

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

STAAT:
B. Mulder (rest. 1992-1994)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Plan West

Wijdeveld, die in 1985 zijn honderdste verjaardag vierde (ter gelegenheid hiervan verscheen het boek Mijn Eerste Eeuw), heeft in de kolommen van zijn uiterst verzorgde tijdschrift Wendingen de Amsterdamse School vooral in de beginjaren uitgebreid ondersteund. Zijn eigen werk is veel soberder dan de soms grillige uitingen van deze architectuurstroming. Uit het ontwerp voor deze twee straatwanden in Plan West blijkt zijn voorliefde voor het grote gebaar en repetitie van gelijke elementen.