KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
OECUMENISCH CENTRUM
RIETVELD VAN DILLEN VAN TRICHT, 1961-1968, Oostmaaslaan 950-952, Rotterdam
Oecumenisch Centrum / Ecumenical Centre ( Rietveld Van Dillen Van Tricht )
© 2011 Ossip van Duivenbode

ARCHITECT(ENBUREAU):
Rietveld Van Dillen Van Tricht

PROJECTARCHITECT:
Joan van Dillen

RENOVATIE:
Ronald van Duivenbode

GEBOUWTYPE:
Sociaal-culturele gebouwen

STAAT:
R.M. van Duivenbode (ren. 2009)

Dit oecumenisch centrum is een verzoeningsgift van de Duitse Evangelische Kerk aan Rotterdam. Gerrit Rietveld noch Joan van Dillen, die respectievelijk in 1964 en 1966 overlijden, maken de oplevering van het gebouw mee. Het ontwerp bestaat uit een boven het maaiveld uitgetilde kubus die wordt gedragen door vier in hoogte oplopende trap- c.q. voorzieningentorens langs de vier zijden. Het samenbrengen van verschillende functies, ontmoetingshal, sportzaal, bibliotheek, logeer- en werkkamers, binnen een abstract volume verbeeldt de oecumenische gedachte. Sinds 1992 was het gerenoveerde gebouw in gebruik als opleidingscentrum voor de Erasmusuniversiteit. Vanaf 2009 fungeert het gebouw als vrijmetselaarsloge en cultuur- en congrescentrum Podium O 950.