ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
GEBOUWEN VAN HENRI EVERS
AFBEELDINGEN | KAART


 
H.J. (HENRI) EVERS
1885 - 1929

PUBLICATIES:
Rotterdamsch Jaarboekje 1930; Biografisch Woordenboek van Nederland deel 3 p. 120; H. Timmer - Henri Evers 1855-1929. Architect, geschiedschrijver, hoogleraar, Rotterdam 1997; Architecten in Nederland van Cuypers tot Koolhaas, Amsterdam/Gent 2005