KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW DE EENDRACHT
J.H. VAN DEN BROEK, 1929-1935, Vroesenlaan/Van der Horststraat/Navanderstraat, Rotterdam
Woningbouw De Eendracht / Housing De Eendracht ( J.H. van den Broek )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jo van den Broek

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

Dit project uit de jaren dertig van de vorige eeuw neemt in de architectuurgeschiedenis een centrale plaats in bij de overgang van gesloten bouwblok naar open (stroken)verkaveling. De overige blokken langs de Vroesenlaan zijn traditionele gesloten bouwblokken. Dit bouwblok is open naar de parkzijde en omsluit een grote siertuin. In een van de hoeken ligt een kleuterspeelzaal. De woningen liggen een halve verdieping boven straatniveau; eronder is ruimte voor bergingen, was- en speelruimte. De woningen zijn geconstrueerd in een betonskelet, een zeldzaamheid in die tijd. Door glazen schuifpuien is de indeling van de woning te wijzigen van een dag- in een nachtvariant.