KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ZUIDERPARK ROTTERDAM
J.G.M.C. HANEKROOT (DIENST STADSONTWIKKELING EN WEDEROPBOUW), -1951, Zuiderparkweg e.o., Rotterdam
Zuiderpark Rotterdam / Zuiderpark Rotterdam ( J.G.M.C. Hanekroot (Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw) )
© 2007 Rook & Nagelkerke

TUINARCHITECT:
Constant Hanekroot

ARCHITECT(ENBUREAU):
Dienst Volkshuisvesting Rotterdam

GEBOUWTYPE:
Landschapsarchitectuur

STAAT:
vanaf 2001 grootscheepse reconstructie


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan Pendrecht

In het uitbreidingsplan Linker Maasoever van 1949 wordt de Zuiderparkgordel gedefinieerd als een 750 meter brede en drie kilometer lange strook, een groene zone tussen de vooroorlogse wijken en de nieuwe uitbreidingen Pendrecht en Zuidwijk. Een belangrijke overweging bij het ontwerp was dat het park het tekort aan buitenruimte in de oude wijken moest opvangen; geen sierpark, maar een gebruikspark met veel ruimte voor actieve recreatie. Het overgrote deel van het programma is hierdoor bepaald: sportvelden, zwembad, speeltuinen en -weiden, kanovijver en volkstuinen. Door de bouw van het Ahoy'-complex ging een deel van het park verloren. Het park heeft een grootscheepse renovatie ondergaan.