KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
AMMANSTICHTING
H.V. GERRETSEN, 1959-1962, Ammanplein 6-8, Queridostraat, Rotterdam
Ammanstichting / Ammanstichting ( H.V. Gerretsen )
© 2007 Rook & Nagelkerke
DIT GEBOUW IS GESLOOPT

ARCHITECT(ENBUREAU):
Henk Gerretsen

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

STAAT:
gesloopt in 2008

In deze Inrichting voor het Doofstommenonderwijs is een veelheid aan functies ondergebracht: lesruimtes voor een in leeftijd en functioneren uiteenlopende groep doofstomme kinderen, een audiologisch en pedologisch centrum en beperkte woonruimte voor leerlingen. Deze zijn ondergebracht in drie bouwvolumes: een hoofdgebouw in negen bouwlagen met een vrijstaande trap/lifttoren, een trosvormig paviljoen in vier lagen met leslokalen en een apart gebouw met gymnastieklokalen. Bij het ontwerp is grote aandacht besteed aan de akoestiek en de lichtval van de ruimtes.
Het gebouw is ondanks jarenlange pogingen voor behoud in 2008 gesloopt.