KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM AGORA
J.A.M. MULDER, RIJP, 1973-1977, Agorahof 2, Lelystad
Multifunctioneel centrum Agora / Multi-function Centre Agora ( J.A.M. Mulder, RIJP )
© 1987 Rook & Nagelkerke
DIT GEBOUW IS GESLOOPT

ARCHITECT(ENBUREAU):
Johan Mulder
Rijksdienst IJsselmeerpolders

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Frank van Klingeren

GEBOUWTYPE:
Sociaal-culturele gebouwen

STAAT:
gesloopt in 2005

Op basis van een oorspronkelijk ontwerp van Van Klingeren voor een andere locatie, maakte bureaumedewerker Mulder een nieuw ontwerp voor dit complex in het centrum van Lelystad. Het was gekoppeld aan verhoogde fiets- en voetgangersroutes. De verschillende functies (zwembad, sporthal, buurthuis, kapel, café-restaurant, theater) hadden een eigen positie en (staal)constructie, zodat een gefaseerde bouw mogelijk was. Blikvanger was de in het zicht gelaten houtconstructie van het centrale binnenplein. Het gebouw is gesloopt voor het nieuwe Agoratheater van Ben van Berkel.