KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
UITBREIDING BANK MEESPIERSON
R.B. VAN ERK (EGM), 1988-1993, Coolsingel 93/Aert van Nesstraat, Rotterdam
Uitbreiding Bank MeesPierson / Extension to Bank MeesPierson ( R.B. van Erk (EGM) )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
EGM

PROJECTARCHITECT:
Rob van Erk

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
A.A. van Nieuwenhuijzen
Coenraad Meischke

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

STAAT:
A.A. van Nieuwenhuijzen, J.C. Meischke (oorspr. ontw. 1952-1957)

Het uit 1957 stammende traditionalistische gebouw van de Bank voor Handel en Scheepvaart van Van Nieuwenhuyzen fungeert als basis voor een 97 m. hoog kantoorgebouw voor MeesPierson. De nieuwbouw van deels grijsrode natuursteen en deels glas lijkt volledig autonoom, maar verwijst in details als de medaillonvormige ramen in de betonnen topgevel toch uitdrukkelijk naar het bestaande gebouw. De glasgevel is gestaffeld om bezonning van de terrassen op het Stadhuisplein te waarborgen. Het gebouw is verdeeld in drie stroken van negen meter haaks op de Coolsingel; de eerste zeven lagen van de middelste strook vormen een hoge hal.